FAQ

“A les bases del concurs de pessebres en els punts 6 i 6.1 es parla de panell entenc planell on diu “Ha d’incloure fotografies del projecte pessebre i text explicatiu; també pot incloure croquis, diagrames i altres eines gràfiques”. Entenc que te de ser un croquis del projecte, ja que l’obra no està construïda.”

Per participar en el concurs cal que el pessebre estigui construït.

En el punt 3 es diu que “Per a la fase de concurs, els participants han d’entregar un panell il·lustratiu del pessebre segons el punt 6. d’aquestes bases, no el model físic, per a la selecció de propostes.”

El panell il·lustratiu ha d’incloure fotografies del pessebre construït.

“Referents a les bases del concurs, voldria preguntar si les peces guanyadores després de l’exposició tornarien íntegrament als seus autors.”

Sí, segons el punt 14. de les bases, “Les obres seleccionades per a l’exposició es retornaran un cop finalitzada l’exposició, segons les indicacions dels organitzadors”.

“Volia participar al concurs altres pessebres que organitzeu, però jo no sóc professional, em dedico a fer pessebres cada any però nivell AMATEUR. Puc participar sinó tinc la modalitat que demaneu?”

El concurs està obert a creadors en general, segons les bases del concurs. Si no ets estudiant pots participar en la modalitat per professionals.

La interpretació del tipus de pessebre a concursar queda a criteri dels participants. Definir què representa el vostre pessebre és objecte del concurs.

“Sóc jubilat de fa tres mesos i llegint les bases del concurs, veig que no soc ni professional ni estudiant. ¿ Creuen vostès que jo podria participar-hi ?…¿ en quina categoria podria enquadrar-me ?…”

El concurs és obert als creadors en general (si no s’és estudiant hi ha l’opció de presentar-se com a professional).

“Ens agradaria saber la possibilitat d’incloure en el panell d’un ‘CODIGO QR’ (volem dir al panell A2 que hem d’imprimir).”

Podeu incloure un codi QR sempre i quan no es trenqui l’anonimat (hauríeu de comunicar-nos si els membres del jurat hi han de tenir accés per valorar la vostra proposta). D’altra banda també podeu presentar un document annex i/o DVD amb altre material que ajudi a explicar la proposta (segons el punt 6.1. de les bases, on diu ‘opcional’).

“Sobre la construcció del model físic, entenem per les bases que no és un requisit imprescindible, ens ho podrien confirmar?”

El model físic és imprescindible, però per a l’entrega de la proposta a concurs es demana un panell il·lustratiu amb les fotografies del model físic (segons el punt 6. de les bases).

“L’ idioma dels panells no està especificat en les bases, entenem que tota la proposta s’explicarà en català, ens ho podrien confirmar?”

El text hauria de ser preferiblement en català, però es pot acceptar també en castellà o anglès.

“El meu pessebre comporta una inversió econòmica gran, i voldria saber si és igual de vàlid enviar el panell il·lustratiu de la proposta explicant la idea amb text, croquis renders etc. però sense mostrar un model físic, per tal de fer-lo només en el cas que fos seleccionat per a l’exposició?”

Per a participar al concurs es demana que el model físic estigui construït. En el teu cas et recomanem fer una part, o un prototip, incloent tot el material gràfic/digital necessari per explicar la teva proposta, per mostrar als membres del jurat com és el teu pessebre. Aquesta part o prototip ha de mostrar-se completament acabada (per mostrar com s’aplicarà a la resta del pessebre). Si és pessebre presentat a concurs no està completat, en el cas d’estar seleccionat, et donarem un màxim de temps per completar-lo. En el moment de presentar la proposta a concurs, el participant s’ha de comprometre a completar el pessebre en el cas de sortir seleccionat. En aquest cas, tant en el full d’inscripció com en el full d’identificació hi haurà de constar una nota acceptant aquest compromís.

“Un participant en solitari pot participar amb una segona proposta si forma part d’un grup de persones més gran?”

Una mateixa persona pot participar de manera individual i també en més d’un equip, però en aquest segon cas no pot aparèixer com a ‘representant’ d’equip, només com a ‘altres membres de l’equip’.

“Es poden presentar estudiants de disciplines no relacionades amb l’art/disseny/arquitectura?”

Sí, el concurs és obert als creadors en general.

“I would like to join the competition. Could you please send me English information?”

Please find attached a document with information regarding the competition in English. You can find the complete competition rules here. (only available in Catalan).

Registration:

In order to register to the competition, please send us an email with this form filled in.

There is a fee of 20€ (professionals) and 10€ (students) to participate. You can make the payment through the website here (www.altrespessebres.com/inscripcio).

Please send us the form and the payment by 15.06.14 (included).

Once we receive this information we will send you an unique code to participate.

Submission:

To submit the work, please send your panel (proposal) and the sealed envelope (information about the participants) to the following address:

Secretaria. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Plaça Nova 5. 08002 Barcelona

(Monday to Friday from 9am to 2pm)

Important: The unique code sent to you will have to appear at the bottom left corner of the panel and on the exterior of the sealed envelope. Remember this competition is anonymous.

Apart from the panel you are welcome to send additional graphic or text material (paper or digital). In this case, the document will be 3 pages in A4 maximum. If you wish you can also include a DVD.

You will also need to send us a digital copy of your panel (and any additional information you may want to include, in a separate file) here,

info@altrespessebres.com

Please send the panel and the digital copy by 01.07.14 (included).