Calendari

18.12.13. Anunci públic del concurs

31.03.14. Termini per enviar preguntes

15.04.14. Publicació a la web del concurs de les respostes a les preguntes enviades

15.06.14. Termini d’inscripció al concurs

01.07.14. Termini d’entrega dels treballs

30.07.14. Anunci dels resultats a la web del concurs