Elements del pessebre popular

Algunes definicions…

(definicions extretes del llibre ‘Fent camí per la molsa: Les figures del pessebre popular’ d’Isabel Banal i Josep Mañà. 2009).

Alguns elements del paisatge del pessebre popular:

Estel

Conjunció d’astres en un mateix punt; element d’orientació.

Cova

Simbolitza el límit entre la llum i les tenebres; espai d’interacció entre el conscient i l’inconscient; s’associa a la idea de matriu.

Pou

Unió entre el món subterrani i l’exterior, l’inconscient i el conscient.

Pont

Vincle entre el món dels vius i els dels difunts.

Riu

Ens remet a allò que és permanent i canviant alhora.

Algunes figures del pessebre popular:

El dimoni

Ens remet a la dualitat entre el bé i el mal, entre la llum i la foscor.

Els tres reis

El seu cromatisme -blanc, ros i negre- simbolitzen l’aurora, el migdia i la nit; també se’ls associa als tres estadis de la vida (infantesa, maduresa i vellesa).

Els àngels

Símbol de la llum en la foscor; mitjancers entre el cel i la terra.